Meus Traballos paleando.gif (11283 bytes)

Na actualidade adicome a confeccionar proxectos industriais e a dirixir as suas obras e montaxes. Tamén fago os estudos técnico-económicos e, algunhas veces, Urbanismo Industrial de Polígonos ou Areas Industriais.

Lista de Proxectos Datos de Proxectos

Tamén fago investigación industrial de:

- Un aeroxerador de eixe vertical basado na eliminación do límite de Betz (0,593).

A empresa que está fabricando as palas de poliester é: Poliester Hermida, S.A. de O Carballiño (Ourense). Presentei a solicitude de patente o 29.01.98 ante a Oficina Española de Patentes y Marcas.

Fotografías

- Aproveitamento de residuos das fábricas de lousa de Ourense e León para fabricar "lousa expandida".

Para este proxecto traballo con varias empresas de Ourense, entre as que destaca a empresa Cupire Padesa. Temos obtido unha subvención da Consellería de Industria da Xunta de Galicia del 45 % dos gastos de la investigación. Presentei a solicitude de patente o 20.04.98 ante a Oficina Española de Patentes y Marcas. Teño feito algunas experiencias como o cultivo hidropónico do Prixel. A información na prensa local xa escomenzou a xurdir.

Fotografías

- Aprovechamiento do polvo gerado po-lo serrado da lousa das factorías de Ourense e León.
Neste proyecto traballo co a empresa Cupire Padesa. Temos obtido unha subvención da Consellería de Industria da Xunta de Galicia do 30 % dos gastos da investigación.

- Experimentación sobor o secado por combinación de microondas e vacio.

Para iste proxecto traballo coa empresa "Frutas Congeladas Marony, S.L."de Barcelona.  Presentei a solicitude de patente o 20.04.98 ante a Oficina Española de Patentes y Marcas.

Vivo en Ourense onde teño as miñas oficinas. Gardo todo-los traballos realizados dende o año 1973 en dous plantas de 480 m2 de superficie.

Páxina Inicial