Relación de Traballos

"Quinta Sinfonía" 


- Proxectos de Alumeados Púbricos 
- Proxectos de Redes de distribución de electricidade en media e baixa tensión 
- Proxecto e estudo da Urbanización do Polígono Industrial "A Uceira" 
- Proxecto da Rede eléctrica do poligono de Monforte (Lugo) 
- Proxecto e estudo da Urbanización do Polígono Industrial de "A Raña" de O Barco de Valdeorras (Ourense) 
- Proxecto da Rede eléctrica do centro penitenciario de Ourense 
- Proxectos de redes de distribución eléctricas de edificios 
- Proxecto e estudo de unha Fábrica de colchons 
- Fábrica de mecanizados 
- Proxectos e estudos de Fábricas de conservas alimenticias 
- Proxectos e estudos de varias Fundicions de metais férreos e non férreos 
- Proxectos e estudos de Fábricas de extrusión e inyección de plásticos 
- Proxectos e estudos de Matadoiros frigoríficos e fábricas de embutidos 
- Proxectos e estudos de Fábricas de conservas vegetais e frigoríficos 
- Fábrica de xelados 
- Proxectos e estudos de Fábricas de moldeados de poliéster 
- Proxectos e estudos de Fábricas de confección 
- Proxectos e estudos de Fábricas de serrado de granito 
- Proxectos e estudoos de Fábricas y explotacions de lousas 
- Proxectos e estudos de Fábricas e talleres de carpintería 
- Proxectos e estudos de Plantas de machaqueo de pedra e formigons 
- Proxecto e estudo de unha Fábrica de piensos de visons 
- Proxectos e estudos para granxas de coellos, visons e cabras 
- Aeroxerador eólico de eixe vertical 
- Estudo de una fábrica de lousa expandida

Meus traballos             Páxina principal